Scancore - duńskie kominy betonowe

Skontaktuj się
+48 600 360 171

Certyfikat CE

System Scancore jest zgodny z europejską normą EN 1858:2003

tl_files/tebela_ce.png

  • Definicja produktu; blok komina, blok betonowy
  • Komin oznaczony normą CE DS/EN 1856-1 i DS/EN 1858 jest przeznaczony do systemów grzewczych z temperaturą spalin niższą, niż oznaczona w normie. Temp. spalin oznacza temp. gazów mierzoną na wyjściu gazów z systemu grzewczego lub pieca.
  • Podłączając system grzewczy na stałe paliwo należy używać komina oznaczonego minimum T400. Podłączając system grzewczy na olej, lub automatyczny system używający bio-paliw proszę sprawdzić wartość temperatury spalin dostarczoną przez producenta urządzenia.
  • Kominy oznaczone klasą gęstości minimum N1 są przeznaczone dla ciśnienia negatywnego (podciśnienia). Kominy oznaczone klasą gęstości minimum P1 są przeznaczone dla ciśnienia pozytywnego (nadciśnienia).
  • Komin może być wykorzystany do systemu ogrzewania kotłami kondensacyjnymi, jeżeli jest odporny na kondensację i dyfuzję wilgoci, komin oznaczony jako W (wilgotny), D (suchy) dla kominów zaprojektowanych do pracy w warunkach suchych.
  • Komin oznaczony normą CE DS/EN 1858 musi posiadać odporność na korozję klasy V3. Producent przeprowadził próbę odporności na korozję w laboratorium V3.
  • Komin posiada odporność na pożar sadzy (szok termiczny), G: TAK / O: NIE
  • Komin posiada minimalną deklarowaną odległość od materiałów palnych 0 mm